Nadřazené strategické dokumenty

Evropské a národní

Strategie Evropa 2020, EK, 2010
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, MPO, 2011
Národní inovační strategie, MPO, 2011
Národní priority orientovaného výzkumu, RVVI, 2012
Koncepce podpory malého a středního podnikání na období let 2014-2020, MPO, 2012
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací, MŠMT, 2013
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, MŠMT, 2014

Regionální

Strategický plán hl. m. Prahy

Aktuality

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii

12. září 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii hl. m. Prahy.

Návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy po připomínkách

27. června 2014 – Po připomínkovém řízení zveřejňujeme aktualizovaný návrh Regionální inovační strategie.

Zveřejněn návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

10. dubna 2014 – Praha představuje návrh Regionální inovační strategie.


Vaše náměty

Pro své náměty a připomínky využijte kontaktní formulář.