Oborově zaměřené analytické dokumenty

Zpracované městem nebo na jeho objednávku

Výzkum, vývoj a inovace v hl. m. Praze – Analýza regionálních dat, grafická příloha, IPR Praha, 2015

Lidské a finanční zdroje pro výzkum, vývoj v Praze v období 2005-2013 – podnikatelský sektor, IPR Praha, 2015

Lidské a finanční zdroje pro výzkum, vývoj v Praze v období 2005-2013 – vládní a vysokoškolský sektor, IPR Praha, 2015

Vývoj počtu nových ekonomických subjektů v Praze v letech 2009-2014, IPR Praha, 2015

Pilotní šetření poptávky po rizikovém kapitálu, Technologické centrum AV CŘ, 2011

Účast pražských subjektů v komunitárních programech EU, ÚRM, 2011

Hodnocení vědních oborů z hlediska perspektiv rozvoje výzkumu v regionu hl. m. Prahy Filosofický ústav AV ČR, 2010

Aktuality

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii

12. září 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii hl. m. Prahy.

Návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy po připomínkách

27. června 2014 – Po připomínkovém řízení zveřejňujeme aktualizovaný návrh Regionální inovační strategie.

Zveřejněn návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

10. dubna 2014 – Praha představuje návrh Regionální inovační strategie.


Vaše náměty

Pro své náměty a připomínky využijte kontaktní formulář.