Jak se zapojit

Formulář pro projektové náměty k cílům strategie

Naším cílem je shromáždit náměty konkrétních projektů pro naplnění Regionální inovační strategie hl. m. Prahy a zahájit širší dialog všech, koho se inovační systém v Praze týká. Regionální inovační strategie si klade za cíl přispět k posílení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu Prahy, což nelze realizovat bez aktivního zapojení a spolupráce klíčových aktérů ve městě. Zde máte možnost se s námi podělit o náměty na projekty, které k těmto cílům přispějí. Zajímají nás projekty, které připravujete, i nápady, k nimž by Praha mohla aktivně přispět.

Formulář najdete zde.

Formulář pro obecné podněty

Zajímají nás Vaše názory na situaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jakou roli by v inovační politice mělo hrát hlavní město Praha. Naším cílem je také zmapování aktivit a služeb, které jsou v Praze pro potřeby výzkumu, vývoje a inovací nabízeny. Níže je proto k dispozici formulář, jehož prostřednictvím můžete městskou správu informovat o svých aktivitách nebo zaslat své náměty. Budou využity při přípravě RIS HMP a během její následné realizace. 

Formulář najdete zde.

Aktuality

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii

12. září 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii hl. m. Prahy.

Návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy po připomínkách

27. června 2014 – Po připomínkovém řízení zveřejňujeme aktualizovaný návrh Regionální inovační strategie.

Zveřejněn návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

10. dubna 2014 – Praha představuje návrh Regionální inovační strategie.


Vaše náměty

Pro své náměty a připomínky využijte kontaktní formulář.