10. září 2012

Rada hl. m. Prahy schválila dne 28. 8. 2012 záměr registrovat město do Platformy pro inteligentní specializaci provozovanou Institute for Prospective Technological Studies v Seville, který je jedním ze sedmi výzkumných ústavů Společného výzkumného centra (JRC) Evropské komise.

Přihláška byla odeslána 10. září. Registrací do Platformy získá město přístup k metodické podpoře pro dopracování RIS HMP podle konceptu inteligentní specializace. Existence takové strategie je jednou z tzv. předběžných podmínek pro přístup k podpoře ze strukturálních fondů EU pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v období 2014-2020. <text usnesení>

Aktuality

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii

12. září 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii hl. m. Prahy.

Návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy po připomínkách

27. června 2014 – Po připomínkovém řízení zveřejňujeme aktualizovaný návrh Regionální inovační strategie.

Zveřejněn návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

10. dubna 2014 – Praha představuje návrh Regionální inovační strategie.


Vaše náměty

Pro své náměty a připomínky využijte kontaktní formulář.