28. března 2012

Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého 18 zástupců organizací působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebo disponujících experty pro tuto oblast (seznam viz níže).

Na základě moderované diskuze byly formulovány návrhy opatření, které byly následně upřesněny prostřednictvím připomínkového řízení. Celkem bylo navrženo 16 opatření.

Návrh opatření je dostupný v sekci Dokumenty - Strategické cíle.

Organizace zastoupené na workshopech:

 • Akademie věd ČR,
 • Arcadis Geotechnika, a. s. (člen AVO),
 • Asociace inovačního podnikání ČR,
 • Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.,
 • Asociace výzkumných organizací (AVO),
 • Centrum výzkumných kontraktů, o. s. (člen AMSP)
 • CERGE-EI
 • Czech Venture Capital Association
 • CzechInvest - regionální kancelář Praha
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
 • ČVUT Media Lab,
 • Česká zemědělská univerzita,
 • Hospodářská komora hl. m. Prahy,
 • HUB Praha,
 • Inovacentrum ČVUT,
 • Odbor inovací a investic Ministerstva průmyslu a obchodu,
 • Národní vzdělávací fond,
 • Přírodovědecká fakulta UK Praha,
 • Rozvojové projekty Praha, a. s.,
 • RRA Střední Čechy,
 • StartupYard,
 • Technologické centrum AV ČR,
 • Technologické inovační centrum ČKD, z.s.p.o.,
 • Unie MSP ČR,
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i.,
 • Vysoká škola chemicko-technologická,
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Aktuality

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii

12. září 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii hl. m. Prahy.

Návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy po připomínkách

27. června 2014 – Po připomínkovém řízení zveřejňujeme aktualizovaný návrh Regionální inovační strategie.

Zveřejněn návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

10. dubna 2014 – Praha představuje návrh Regionální inovační strategie.


Vaše náměty

Pro své náměty a připomínky využijte kontaktní formulář.