Memorandum o spolupráci Prahy

Memorandum vyjadřuje zájem partnerů na jednotném postupu při řešení některých otázek, například hájení společných zájmů na národní a mezinárodní úrovni nebo příprava politiky soudržnosti Evropské unie v období 2014-2020. Dále bude zastřešovat realizaci společných projektů, zejména v oblasti výzkumu a vývoje nebo propagaci Prahy jako centra znalostí a inovací. Signatáři chtějí také společnými silami přispět k vyváženému socioekonomickému rozvoji Prahy. Za hlavní město Prahu bude koordinátorem spolupráce Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. K memorandu se připojily všechny veřejné vysoké školy sídlící v Praze, tj. Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Akademie múzických umění a Akademie výtvarných umění.

Aktuality

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii

12. září 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii hl. m. Prahy.

Návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy po připomínkách

27. června 2014 – Po připomínkovém řízení zveřejňujeme aktualizovaný návrh Regionální inovační strategie.

Zveřejněn návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

10. dubna 2014 – Praha představuje návrh Regionální inovační strategie.


Vaše náměty

Pro své náměty a připomínky využijte kontaktní formulář.