Inteligentní specializace

Inteligentní specializace se principiálně zaměřuje na identifikaci činností, které představují pro region komparativní výhodu, tj. v jakých činnostech existuje nejpravděpodobnější potenciál pro růst a obecně dlouhodobé přínosy pro ekonomiku a konkurenceschopnost regionu. Domény specializace by tak měly obsahovat aktivity, které mají v regionu ekonomický a výzkumný potenciál a zároveň mají nadregionální význam a růstový potenciál, protože je možné předpokládat poměrně vysokou návratnost možných investic a rozvoj konkurenceschopnosti těchto oblastí, které se projeví i na růstu konkurenceschopnosti regionu.

Na základě dostupných podkladů, mapujících prostředí Prahy z hlediska vědy, výzkumu, technologií, jejich aplikací a struktury ekonomických činností, vystupuje řada nosných aktivit, které se dají podle tematické příbuznosti rozdělit do čtyř klastrů aktivit. Následující vstupní návrh domén specializace Prahy vychází z analýz zpracovaných Technologickým centrem AV ČR

Návrh regionálních domén specializace hl. m. Prahy

Klastr aktivit 1 – Vybrané obory Life Sciences (vědy o živé přírodě)

Jako nosné aktivity v rámci věd o živé přírodě je možné v Praze identifikovat:

 • průmyslové a environmentální biotechnologie
 • biomedicínské technologie
 • diagnostika chorob a virologie
 • biologicky aktivní materiály, biopolymery, biokompatibilní materiály
 • farmaceutický průmysl
 • chemické procesy a látky využívané v medicíně

Jejich uplatnění je zřejmé zvláště v léčebných a diagnostických zdravotnických procesech a v high-tech průmyslových produktech.

Klastr aktivit 2 – Vybraná kreativní odvětví

Jako nosné aktivity je možné v Praze identifikovat:

 • digitální média
 • mobilní aplikace a software
 • internetové služby
 • vizualizace a design

Klastr aktivit 3 – Vybrané „Emerging Technologies“ (nově vznikající technologie)

Jde zejména o:

 • letecké a kosmické technologie
 • robotiku
 • energetiku a nízkouhlíkové technologie
 • průmyslové a zdravotnické využívaní moderních laserů

Klastr aktivit 4 – Služby pro podniky založené na znalostech (tzv. KIBS)

Jako nosné KIBS v rámci Prahy lze identifikovat:

 • výzkumné poradenství a služby
 • informační služby (marketingové analýzy, přehled regulativ, vyhledávání technologických trendů a oborů)
 • vysoce specializované IT služby (data mining, vizualizace, služby využívající družicové systémy)
 • specializované podnikové poradenství (podpora strategického řízení, hledání a testování příležitostí, hodnocení nápadů, trendwatching atd.)
 • technologické služby
 • vysoce odborné vzdělávání, profesní trénink, mentoring, coaching pro implementace, headhunting

Aktuality

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii

12. září 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii hl. m. Prahy.

Návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy po připomínkách

27. června 2014 – Po připomínkovém řízení zveřejňujeme aktualizovaný návrh Regionální inovační strategie.

Zveřejněn návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

10. dubna 2014 – Praha představuje návrh Regionální inovační strategie.


Vaše náměty

Pro své náměty a připomínky využijte kontaktní formulář.